RENT-A-LUBE

TD-SUPPORT © Privacybeleid | Gebruiksvoorwaarden

Home.
Wie zijn wij?.
Hoe werkt het?.
Voordelen.
Apparatuur.
Smeermiddelen.
Wij doen meer!.
Contact.
Home.Wie zijn wij?.Hoe werkt het?.Voordelen.Apparatuur.Smeermiddelen.Wij doen meer!.Contact.

Hoe werkt het?

 

 

In principe komen wij, bij grotere projecten, op afspraak bij uw bedrijf een inventarisatie maken van die smeerpunten op uw machines welke voor automatisering in aanmerking kunnen komen.

Deze smeerpunten kunnen natuurlijk van alles zijn, lagers, geleidingen, kettingtransporten enz.

Natuurlijk kunt ons ook voorzien van een opsomming van de smeerpunten welke u geautomatiseerd wil hebben.

 

Van deze inventarisatie wordt door ons een rapport opgesteld.

Vervolgens bespreken wij dit rapport met u en worden de smeerfrequentie en -volumes bepaald; in de regel hanteren wij zoveel als mogelijk de voorschriften van de fabrikant van de apparatuur mbt de smering. Eventueel kunnen wij ook adviseren op het gebied van de toe te passen smeermiddelen.

 

Aan de hand van deze aldus verzamelde gegevens kan door ons de juiste apparatuur voor de toepassingen geselecteerd worden en zullen wij u een voorstel doen; zowel voor de apparatuur als ook voor de kosten.

Deze kosten bestaan uit uiteraard de apparatuur; de eventuele installatie/montage, de frequentie van het na-vullen, het volume te verbruiken smeermiddel en een component voor preventief onderhoud (frequentie in onderling overleg vast te stellen).

De apparatuur wordt sowieso minimaal 1 x per 6 maanden door ons gecontroleerd!

 

Als wij tot overeenstemming komen wordt een dienstverleningscontract opgemaakt voor een periode van in principe 3 jaar, afhankelijk van de apparatuur mogelijk 5 jaar, met uiteraard de mogelijkheid voor u om tussentijds of aan het einde van de looptijd van het contract, de installatie en apparatuur over te nemen tegen een onderling overeen te komen bedrag.

Leveringen van de benodigde smeermiddelen maken in principe deel uit van het contract. Indien gewenst kunnen wij hier natuurlijk van af wijken en uw eigen smeermiddelen toepassen.

Het spreekt voor zich dat de installatie gedurende de gehele looptijd van het contract ons onvervreemdbaar eigendom blijft.

 

De apparatuur wordt door ons bij u in het bedrijf gemonteerd- / geïnstalleerd; eventueel in samenwerking met uw eigen

Technische Dienst.

Ook wordt er door ons indien gewenst een korte uitleg gegeven over de werking van de apparatuur.

 

Alle smeerapparatuur kan door ons geïnstalleerd worden in een plaatstalen afsluitbare installatiekast zodat bijv. het wijzigen van  instellingen door onbevoegden vrijwel onmogelijk wordt.

Op deze wijze bent u er altijd van verzekerd dat de apparatuur juist werkt.

 

Single-point smeerpatronen worden door ons enkele dagen voor de officiële afloop van de werktijd vervangen of na-gevuld (afhankelijk van het toegepaste type) en indien van toepassing voorzien van een nieuw activeringspatroon of batterij.

 

Zie voor een rekenvoorbeeld van de kosten bij “voordelen”